Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim lần thứ XXII nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội đã triệu tập 135 đoàn viên công đoàn là những đại biểu ưu tú đại diện cho 245 đoàn viên trong các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viện khoá XXI.
Trong nhiệm kỳ đã qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn những Công đoàn Viện đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội XXI đề ra. Hoạt động công đoàn Viện đạt được kết quả tốt trên các nội dung chính là: Phối hợp với chính quyền thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; Phối hợp với chính và các đoàn thể trong Viện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động; Phổ biến, tuyên truyền pháp luật và tham gia xây dựng Đảng; Tổ chức các phong trào thi đua; Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động; Công tác nữ công; Công tác tài chính Công đoàn; Công tác kiểm tra công đoàn; Xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên.
Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Viện đã góp phần xây dựng Viện thành một tập thể nhất trí, động viên CBCNVC tham gia hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển Viện.
Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tập thể Công đoàn Viện đã 02 lần được được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2013, 2015 và Bằng khen năm 2014; được Công đoàn Công thương Việt Nam công nhận là Tập thể lao động xuất sắc 05 năm liên tục từ 2012 - 2016. Nhiều tập thể nhỏ trong Công đoàn Viện được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen. 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba. 03 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng bằng khen.
Về phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Công đoàn Viện thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động với các chỉ tiêu cụ thể như: Tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động CBCNVC thi đua lao động sản xuất, phấn đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XIV đề ra; Phấn đấu 100% người lao động có việc làm, đảm bảo thu nhập trung bình 8 - 9 triệu đồng/người/tháng, năm cuối nhiệm kỳ đạt 10 triệu đồng/người/tháng; phối hợp với chính quyền  trong công tác xây dựng và kiểm soát thực hiện quy chế nội bộ, công tác quản lý, đào tạo, tập huấn, tuyển dụng đánh giá, phân loại CBVC và công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy định; phấn đấu 100% công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% công đoàn viên hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% công đoàn viên được học tập, quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động; công đoàn Viện hàng năm đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Các đại biểu dự đại hội đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp cho Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022  và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viện khoá XXI.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chỉ đạo, lãnh đạo công tác Công đoàn Viện đạt được những kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Công đoàn Viện cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, triển khai nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ mới cần bám sát chiến lược, mục tiêu phát triển của Viện để tham gia, đóng góp, xây dựng Viện ngày càng phát triển.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam ghi nhận và biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Viện trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Viện cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của Ban chấp hành Công đoàn trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tích cực phối hợp với Công đoàn Công thương tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn tại các đơn vị với những nội dung phù hợp với đặc thù hoạt động của Viện; cần phối hợp, liên kết với các công đoàn đơn vị bạn tổ chức các chương trình giao lưu, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm việc làm...
Nhân dịp này, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Viện đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bằng khen cho cán bộ và đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã lựa chọn được 05 đoàn viên ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 và  01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đại hội đã xây dựng và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, đẩu mạnh hoạt động thi đua, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và Viện ngày càng phát triển.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 

 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
 

 Đồng chí Bùi Xuân Bảng, Chủ tịch Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022


 Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội
 

Đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
 
 Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Viện nhận Cờ thi đua do Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng
 

 Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn nhận Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam
 
 
 Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa 2017 - 2022 và Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
  

 Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm lỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội


 Toàn cảnh Đại hội

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5