Công tác khoan nổ mìn trong khai thác quặng graphit Bảo Hà

Kỹ sư: Nguyễn Minh Tân

Công ty TNHH MTV Tư vấn ĐTXDCN Mỏ Luyện kim
 

Mỏ graphit Bảo Hà được Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Đà Lào Cai thăm dò Graphit tại khu vực Bảo Hà thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Graphit mỏ Bảo Hà có cấu trúc dạng vảy tự nhiên, rất cần thiết đối với các ngành công nghệ cao, có giá trị lớn làm nguyên liệu cho sản xuất pin và cho một số ngành công nghiệp khác.
 

Hiện trạng khu vực lập dự án mỏ Bảo Hà

Theo báo cáo thăm dò thì khu vực khai thác có 11 thân quặng với trữ  lượng và dự báo tài nguyên quặng Graphit mỏ Bảo Hà tổng khối lượng là: 3.170.560 tấn. Sau khi tính toán thời gian tồn tại khu mỏ khai thác là 16 năm trong đó 01 năm XDCB, 14 năm khai thác liên tục và 01 năm khấu vét và phục hồi môi trường.

Với cấu trúc địa chất trong khu vực thiết kế lựa chọn phương án mở vỉa nối tiếp và lựa chọn hệ thống khai thác dọc, 2 bờ công tác, bãi thải ngoài.

Từ những yếu tố trên Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ luyện kim kết hợp cùng chủ đầu tư triển khai lập dự án khai thác và tuyển quặng. Trong đó công tác khoan nổ mìn được xem là một trong những khâu công nghệ quan trọng trong các hoạt động khai thác lộ thiên. Trong các hoạt động công nghệ khai thác, công tác khoan nổ mìn thường gây nguy hiểm trong quá trình khai thác mỏ. Đặc biệt công tác khoan nổ mìn ảnh hưởng đến con người, vị trí mỏ, thiết bị và các công trình xây dựng xung quanh bằng sóng chấn động. Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác mỏ, phải tuyệt đối tuân theo các quy định kỹ thuật quốc gia về an toàn trong việc khai thác các mỏ lộ thiên. Tại mỏ Graphit Bảo Hà ngoài việc tuân thủ các quy trình quy định công tác khoan nổ mìn được triển khai như sau:

*Phương pháp nổ:

Đối với mỏ Graphit Bảo Hà thiết kế lựa chọn áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện kết hợp với dây nổ.

Công tác khoan nổ mìn gồm có nổ mìn cho đất đá (đây là đối tượng chính – khối lượng lớn nhất), nổ mìn cho quặng, nổ mìn tạo biên.

- Nổ mìn làm tơi đất đá bóc: Dùng lỗ khoan đường kính 89 mm.

- Nổ mìn làm tơi quặng: Để giảm tổn thất và làm nghèo, dùng biện pháp nổ mìn bằng lỗ khoan con đường kính 42 mm.

- Nổ mìn tạo biên: Phá khối đất đá tiếp giáp vách vỉa quặng.

- Nổ mìn phá đá quá cỡ: Khối lượng đá nổ mìn lần 1 không đạt yêu cầu, cần phải phá đá quá cỡ (nổ mìn lần 2).

* Phương tiện nổ:

Thuốc nổ được chọn ở đây ta chọn thuốc nổ Nhũ tương NT13 do công ty Vật Tư Công Nghiệp Quốc Phòng sản xuất.

- Kíp: Chọn loại kíp vi sai phi điện dưới lỗ loại 25; 50; 75 ms và kíp nổ điện số 8 do Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 sản xuất.

- Mồi nổ: Sử dụng loại MN 31 do Xí nghiệp hóa chất 21 sản xuất.

- Dây nổ: Sử dụng loại DNT – 90 do Công ty Vật tư Quốc phòng sản xuất.

* Thiết bị phục vụ công tác khoan nổ mìn:

- Sử dụng máy khoan có đường kính lỗ khoan từ 64,89mm để khoan phá vỡ đất đá và quặng lần 1.

- Khoan phá quặng quá cỡ: khoan cầm tay có đường kính lỗ khoan 32,43mm.

- Máy nén khí với năng suất khí nén 11 m3.

- Máy nổ mìn an toàn kích nổ từ 200 kíp trở lên.

Công ty tư vấn đã tính toán, thiết kế công nghệ khoan nổ mìn an toàn, hiệu quả để dự án mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước từ các khoản thuế và tạo công ăn, việc làm cho lao động địa phương.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5