Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc “thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống Covid-19”. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) và tuân thủ nghiêm các chỉ lệnh của các cấp và UBND Thành phố, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid, cụ thể xem trong thông báo đính kèm.
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5