Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị Quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm các nội dung chính sau:
I. Tình hình và Nguyên nhân
II. Quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn
III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
IV. Tổ chức thực hiện
 

Tệp đính kèm : file Download file PDF - Download File DOC

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2