• Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên (V3)


- Thiếc sạch loại II tiểu chuẩn Việt Nam 99,75%
- Thiếc sạch điện phân 99,95%

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5