• Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên (V3)

Ban lãnh đạo Công  ty hiện nay:

CN. Lê văn Kiên

Chủ tịch - Giám đốc Công ty


CN. Võ Thị Hương

Kế toán trưởng Công ty 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5