• Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên (V3)

1. Chức năng
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng, thực nghiệm, sản xuất thử để làm cơ sở cho việc quyết định đầu tư đưa vào sản xuất các sản phẩm có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.
Tư vấn, dịch vụ khoa học, lắp đặt thiết bị chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác, tuyển khoáng, luyện kim.
Các lĩnh vực hoạt động khoa học - công nghệ khác phù hợp với điều kiện, năng lực của Công ty và theo quy định của pháp luật.
Tham gia đào tạo công nhân tuyển khoáng và luyện kim.
2. Nhiệm vụ
- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện giao
- Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động khoa học công nghệ theo phân cấp của Viện khoa học và Công nghệ Mỏ - luyện kim, ký kết các hợp đồng thực hiện về khoa học công nghệ theo năng lực của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và Viện.
3. Ngành nghề kinh doanh
- Khai thác mỏ và chế biến các loại khoáng sản.
- Nấu luyện các kim loại và hợp kim: thiếc 99,75%, thiếc 99,95%, Antimon, Wolfram, Mangan, Crom, Titan, các hợp kim Cu, Pb, Zn…, hợp kim trung gian phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu.
- Đúc, cán, kéo các loại kim loại và hợp kim.
 - Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm khoáng sản, kim loại, hợp kim, vật tư, thiết bị, dụng cụ và dây chuyền công nghệ chuyên ngành.
- Đầu tư tài chính, công nghệ, liên doanh, liên kết với các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
- Các ngành nghề khác phù hợp với điều kiện của Công ty và được pháp luật cho phép.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5